KONTAKT DO NAS

EFSAL Sp. z o.o.

90-361 Łódź
ul. Piotrkowska 270, XIII piętro


Telefon: (+48 42) 203-22-74

Fax: (+48 42) 203-22-75


E-mail: biuro@efsal.plNIP: 7252121356

Regon: 363765017


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod numerem: 0000603201

Kapitał zakładowy: 20.000 zł